Bobs Bästa - Väteperoxid 3%.

Väteperoxid är välkänt för djurkroppen och förekommer naturligt i färska frukter och grönsaker samt i oförorenad luft. 


Innehåll 

100ml väteperoxid (3%) bestående av vatten + en syrejon (H2O2) och rent omvändosmosisvatten. Stabiliseringsmedel: fosfonsyraderivat. 


Dosering

Spraya direkt på det berörda stället från nära håll.