Örtillin

Örtillin består av Folia fraxini, Echinacea angustifolia & purpurea, Semen foenigraci, Propolis, Herba herniariae och Rhiz. tormentillae. D.v.s. olika örter och biharts. Örtillin har visat sig öka kroppens försvarsmekanismer i så hög grad att inflammationer av olika slag kan läkas. Tusentals människor har löst problem som halsinflammation, bihåleinflammation, magkatarr, tjocktarmsinflammation, urinvägsinflammation, blåskatarr m.m. Vid kraftiga inflammationer används i regel dubbla eller tredubbla doser. Verkningarna visar sig i allmänhet efter 1/2 – 3 dygn. Under tiden som kuren pågår bör man undvika kaffe, stark ost och sötsaker.

Örtillin kan användas utan risk för biverkningar som ödelagd tarmflora, trötthet eller annan minskning av kroppens immunförsvar. Detta sker eljest ofta när man intar antibiotika eller penicillin. När människor intar penicellin för en halsinflammation blir motståndskraften mot kött som innehåller Salmonella-bakterier starkt nedsatt. I värsta fall har det medfört dödsfall. Salmonella-bakterier visar sig nämligen genom undersökningar kunna överleva och vara motståndskraftiga mot antibiotika som lantbrukarna i vissa länder ger djuren för att de skall växa snabbare och för att bekämpa infektioner. Nu är det också allt fler som varnar för den stora förbrukningen av antibiotika.

Örtillin är ett slags ”örtpenicillin” som i praktiken har visat sig vara något av det kraftigaste naturliga antibiotiska kosttillskott som finns på marknaden. Vid en kontrolltest på 60 konsumenter konstaterade man följande: Hos 56 försvann inflammation, trötthet och gasbildning i tarmen; 4 tyckte inte om smaken och avbröt försöket.

Av de 56 personerna som fullföljde testen var det 28 som blev kvitt mycket be-lastande problem med inflammationer. Bl.a. utslag i ansiktet, på armarna och på ryggen. Hos 6 försvann underlivsinflammationer, 1 undgick att förlora nageln p.g.a. blodförgiftning, 11 blev av med halsinflammation, 4 bihåleinflammation och hos 2 försvann bölder.

Örtillin förbättrar även kroppens basiska förmåga och kan tack vare sin naturliga sammansättning användas som ett dagligt immuniserande kosttillskott. Effektiviteten nedsättes inte vid dagligt bruk. Indikation: Örtillin har 3 verkningssätt. Det motverkar kroppens försurning och tillför näringsämnen och stärker de vita blodkropparna i deras kamp mot oönskade mikrober.

{{widget type=”MagentoCatalogWidgetBlockProductProductsList” show_pager=”0″ products_count=”2″ template=”Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml” conditions_encoded=”^[`1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`aggregator`:`all`,`value`:`1`,`new_child`:”^],`1–1`:^[`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Product`,`attribute`:`sku`,`operator`:`()`,`value`:`Q46`^]^]”}}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.